รับสร้างแบรนด์ ผลิตสินค้าครบวงจร

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยบริการสร้างแบรนด์ที่สามารถมอบความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เราร่วมกันพัฒนาขึ้น โดย APEC INTERLAB จะเข้าไปทำหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้าของเราตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนการส่งมอบสู่มือของผู้บริโภคอย่างครบวงจรในรูปแบบ One Stop Service พร้อมบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

ยื่นขอเลขที่จดแจ้ง อย.

จดแจ้งผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง (Formulation Registration and Documents) การจดทะเบียนสูตร (FDA Registration) ดำเนินการเรื่องเอกสารและการขอใบอนุญาตทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. ) และการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (The Islamic Committee Office of Thailand) รวมถึงบริการขอใบอนุญาต (Certificate of Free Sale ) สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ

พัฒนาสูตร

APEC INTERLAB เราได้รวบรวมนักวิจัย แพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิทยาการชั้นยอดจากผู้โรงงานผู้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย ใน 5 ประเทศซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาร่วมกันพัฒนาสูตร พร้อมถอดรหัสความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนนำไปพัฒนาต่อยอดให้แก่ลูกค้าของเรา

ออกแบบสื่อโฆษณาทุกชนิด

เพื่อการดึงดูดและสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มผู้บริโภค APEC INTERLAB พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเราจึงได้ร่วมกันออกแบบพร้อมสร้างสรรค์สื่อโฆษณาทั้งในรูปแบบรูปแบบ Online และ Offline ให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมร่วมวางแผนในการกำหนดช่วงเวลา และรูปแบบในการนำเสนอสื่อที่จะสร้างผลลัพธ์และการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคได้สูงสุด

ให้ปรึกษาการตลาดเบื้องต้น

เพิ่มแต้มต่อให้กับธุรกิจด้วยทีมการตลาดที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ทั้งการตลาดในรูปแบบ Online และ Offline ที่สามารถดูแลลูกค้า ให้คำปรึกษา พร้อมนำเสนอแนวทางการตลาดที่มีความเฉียบคมพุ่งตรงสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคในวงกว้าง สนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

INNOVATION

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดย บริษัทฯ ให้ความสำคัญของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมีการค้นหาวัตถุดิบใหม่ที่มีคุณภาพ สำหรับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ทุกกลุ่มลูกค้า

 

อีกทั้ง ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบและประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งโดยทั่วไปถูกพัฒนาขึ้นโดยบุคคลภายนอก ซึ่งฝ่ายงานวิจัยและพัฒนายังได้รับความร่วมมือจากแผนกต่างๆ อาทิเช่น ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย ในการวางแผนทำงานร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ รวมทั้งพิจารณาถึงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

SOD คืออะไร?

Superoxide Dismutase หรือ ( SOD ) คือ เอนไซม์ชนิดหนึ่ง เป็นตัวคอยทำหน้าที่ทำลายอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาผลาญภายในเซลล์ ทำให้เรียกได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่มีส่วนสำคัญของร่างกาย  ในเอนไซม์ชนิดนี้จะมีอยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่แรกเกิด และก็จะมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ เมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้น

 

สารสกัด SOD คือ สารสกัดจากเมลอนสายพันธุ์ของฝรั่งเศส ที่มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ ได้มีการทดลองจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเกิดการเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา โดยได้ค้นพบลักษณะพิเศษบางอย่าง ของผลไม้เมลอนชนิดนี้ ซึ่งไม่ได้ปลูกด้วยการตัดต่อสายพันธุ์ หรือ ไม่ได้ทำ GMO เมลอนชนิดนี้สามารถอยู่ได้นานมากถึง 10 – 15 วัน และนานมากกว่าสายพันธุ์ปกติมากถึง 3 เท่า

 

จากการทดลองแล้วได้พบว่า เมลอนสายพันธุ์ฝรั่งเศสนี้มีสารสำคัญที่สามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอีกหลายตัวนอกจาก SOD ก็คือ, Glutathione, Selenium , Co-enzyme, Carotenoids, Catalase, Vitamins A, E & C และสารสกัดอื่น ๆ อีกมากมาย ทำ สารสกัด SOD ให้โดดเด่นไม่เหมือนสารต่อต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ ที่เคยค้นพบในท้องตลาด