บริษัท เอเพค อินเตอร์แล็บ จํากัด (APEC INTERLAB)

เราคือผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายอย่างครบวงจร ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มผู้ผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางที่มีประสบการณ์ในสายงานมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปีจาก 5 ประเทศ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ ของโลก อันประกอบไปด้วยประเทศฝรั่งเศษ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวันและประเทศไทย โดยความร่วมมือครั้งนี้ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และความงาม ที่สามารถสร้างความโดดเด่น และแต้มต่อทางธุระกิจให้แก่ลูกค้าของเราในการสร้างแบรนด์ในอนาคต

 

โดยหนึ่งในความโดดเด่นของ APEC INTERLAB คือการนำวิทยาการ สารสกัด ที่ล้ำสมัยมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า โดยผลิตภัณฑ์ของเราล้วนผ่านการคิดค้น วิจัย พัฒนาสูตร พร้อมคัดสรรสารสกัด และส่วนผสมจากแหล่งวัตถุดิบชั้นยอดของโลก ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งนำโดย ทีมแพทย์ ทีมนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เภสัชกร

และนักวิจัยของบริษัท จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และสร้างผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ได้ดังที่ผู้ประกอบการณ์ต้องการ

 

ในด้านเทคโนโลยีการผลิต APEC INTERLAB ได้นำเข้าเครื่องจักรในสายงานการผลิตจากต่างประเทศ พร้อมดำเนินการผลิตในรูปแบบระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ภายในพื้นที่ปลอดการปนเปื้อน (Clean Room) ควบคู่ไปกับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากทีมงานผู้ชำนาญการจึงมั่นใจได้ถึงความสะอาด ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในทุกชิ้น ทั้งยังมีกำลังการผลิตที่สูงสามารถรองรับปริมาณการผลิตมากกว่า 5-10 ล้านเม็ดต่อวัน และยังสามารถผลิตสินค้าได้ทั้งในรูปแบบแคปซูล เม็ด ผงพาวเดอร์ ซอฟเจล เจลลี่ ฯลฯ

planning, etc., to support and drive the customer’s business to success.

นอกเหนือจากนี้ APEC INTERLAB ยังได้จัดเตรียมบริการด้านต่างๆให้แก่ลูกค้าไว้อย่างครบถ้วยทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ การผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การวางแผนการตลาด ฯลฯ  เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติของธุระกิจ เพื่อสนับสนุนและเป็นแรงเสริมในการขับเคลื่อนธุระกิจของลูกค้าสู่ความสำเร็จ

INNOVATION

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และรูปแบบ ผลิตภัณฑ์จาก 5 ประเทศ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

RESEARCH


งานวิจัยเชิงลึกพร้อมสิทธิ และเอกสิทธิ์ในการจัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียว​

TECHNOLOGY

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยสามารถคงคุณค่าของสารสกัดรูปแบบ Bio technology​

INGREDIENT

คัดสรรแหล่งสารสกัดใหม่ๆเพื่อรองรับความเป็น 1ด้านสารสกัดเพื่อให้ได้มาของประสิทธิภาพ​

VARIETY

สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและรองรับปริมาณการผลิตมากกว่า 5-10 ล้านเม็ดต่อวัน

STANDARD

มาตรฐานสากล ดำเนินการภายใต้หลักหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก

RESONABLE PRICE

ราคายุติธรรม สามารถสรรหาวัตถุดิบคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม

MARKETING

แนะนําพร้อมร่วมวางแผนกลยุทธ์การตลาด Moderntrade, e-commerce หรือ B2B Managements​

IMPORT - EXPORT

บริการจัดส่งสินค้าจากประเทศไทยสู่ประเทศปลายทางพร้อมดําเนินการ เอกสารนําเข้าส่งออกแต่ละประเทศนั้นๆ ในรูปแบบ one stop service

DESIGN

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ภาพสื่อโฆษณา พร้อมทั้งสามารถทดลองทดสอบสินค้าเพื่อพัฒนาสูตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย​

FACTORY

สามารถเยี่ยมชมโรงงานและขั้นตอนการผลิต แหล่งที่มาของสารสกัด จากโรงงานในกลุ่ม APEC INTERLAB ได้ทั้งหมด​

AWARd & certificate