L-Carnitine tartrate

L-Carnitine tartrate

แอลคาร์นิทีน

China

 

มีหน้าที่ขนส่งกรดไขมันเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงาน ทําให้ลดการสะสมไขมันและเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย