Garcinia extract

Garcinia extract

สารสกัดจากส้มแขก

Hydroxy citric acid

India

 

ช่วยเร่งระบบเผาผลาญของอาหาร ช่วยดักจับแป้งและไขมันจากอาหารที่รับประทานเข้าไป
สารสกัดจากส้มแขกช่วยทําให้ลําไส้เกิดการเคลื่อนไหวเร็วขึ้นและขับไขมันออก เนื่องจากส้มแขกมีกรดไฮดรอกซีซิตริก ที่มีคุณสมบัติช่วยลดน้ําหนักและช่วยลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย
ช่วยสกัดกั้นการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรต ไม่ให้เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามร่างกาย แต่จะนําไปเป็นพลังงานในร่างกาย ทําให้ร่างกายไม่อ่อนเพลีย
ช่วยกระตุ้นให้มีการดึงเอาไขมันที่สะสมในร่างกายมาใช้เป็นพลังงาน ส้มแขกมีคุณสมบัติช่วยลดความอยากอาหาร และมีคุณสมบัติใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ