Cordyceps Sinensis Extract

Cordyceps Sinensis Extract

 

Cordyceps Sinensis Extract

 

สารสกัดจากเห็ดถังเช่า

Cordycepin , P5

China/USA

 

บํารุงปอดและระบบทางเดินหายใจ ช่วยบํารุงร่างกาย บํารุงกําลัง เพิ่มภูมิต้านทานโรค ทําให้ร่างกายสดชื่น ช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยชะลอความแก่ชราและความเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆในร่างกาย ช่วยในด้านอารมณ์ ช่วยระงับประสาท ทําให้จิตใจสงบ ลดอาการหงุดหงิดง่าย ช่วยเพิ่มความจํา ป้องกันโรคความจําเสื่อม ช่วยลดการตายของเซลล์ในสมอง