Caralluma Extract

Caralluma Extract

 

 

สารสกัดจากคาราลูมา

Glycoside

India

 

นํามาใช้เพื่อลดความอยากอาหารสําหรับการลดน้ําหนัก นอกจากนี้ยังใช้เพื่อดับกระหายและเพิ่มความอดทนต่อความอยากได้