Schisandra extract

Schisandra extract

Red and black cherries on white background. High quality photo

สาสกัดจากซิแซนดร้า

China

 

บรรเทาอาการตับอักเสบช่วยฟื้นฟูบํารุงเซลล์ตับ ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ลด
ความเครียด ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลลดความเครียดเมื่อเกิดสภาวะความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ บํารุง
ตับและระบบย่อย ช่วยเพิ่มเอนไซม์ การกําจัดของเสียออกจากร่างกาย