Psyllium husk powder

Psyllium husk powder

psyllium_husk_powder.jpg

ไซเลี่ยมฮัส

India

 

เป็นยาระบาย เพื่อรักษาอาการท้องผูกและปัญหาการขับถ่ายที่ผิดปกติโดยจะช่วยเพิ่มปริมาตรของอุจจาระ ทําให้
อุจจาระเคลื่อนตัวผ่านลําไส้ได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มปริมาณน้ําในอุจจาระ ทําให้อุจจาระนิ่มลงและง่ายต่อการ
ขับถ่าย