Crab Chitosan Powder

Crab Chitosan Powder

 

 

ไคโตซาน

China

 

เป็นที่นิยมในผลิตภัณฑ์ประเภทช่วยลดน้ําหนัก โดยไคโตซานจะเข้าไปดักจับไขมันในระบบทางเดินอาหาร

และขับออกมาผ่านการขับถ่าย จึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายได้รับระหว่างการรับประทานอาหาร