Collagen Type II

Collagen Type II

 

 

คลอลาเจนไทน์ทู

Hyaluronic acid, Chondrotin

China

 

ช่วยรักษาอาการข้อเข่าเสื่อม ปวดข้อ ข้อเข่าติด สามารถลดอาการอักเสบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไขข้อรูมาตอยด์

และอาการข้อเข่าเสื่อมได้ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยเพิ่มระดับของกรดไฮยาลูโรนิค