Bilberry extract

Bilberry extract

 

 

สารสกัดจากบิลเบอรี่

Antocyanidins

China

 

  1. ช่วยในการถนอมสายตาและป้องกันเกี่ยวกับโรคดวงตาต่าง ๆ
  2. ช่วยในการมองเห็นทีดีขึ้น โดยเฉพาะเวลากลางคืนและลดการเมื่อยล้าของสายตาจากการใช้งานหนัก
  3. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคต่าง ๆ ของจอประสาทตา
  4. มีผลต่อความแข็งแรงของผนังหลอดเลือด เรตินามีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
  5. บํารุงสายตาให้แข็งแรง ช่วยระบบการมองเห็นให้สมบูรณ์ไม่เสื่อมก่อนวัย