Articoke Extract

Articoke Extract

 

สารสกัดจากอาร์ติโชค

Cynarin

China

 

ลดคอเลสเตอรอลควบคุมความดันโลหิต เสริมสร้างระบบทางเดินอาหาร บรรเทาอาการของโรคลําไส้แปรปรวน